Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

loga Funduszy Europejskich

Prezentujemy tablice informacyjne, które zostały dostarczone na potrzeby realizacji projektu "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach."

 

ul. Sienkiewicza 29

 

ul. 15-go Stycznia 3

 

ul. Harcerska

 

Zapraszamy do galerii zdjęć .