Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach informuje, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi w Regulaminie Konkursu warunkami oraz zgodnie z rozdz. X pkt 2 i 3 wybrano następujących oferentów:

 • Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, 26-610 Radom ul. Lekarska 4,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 26-901 Kozienice, Al. Sikorskiego 10,
 • Diagnostyka Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16,
 • Jan Kwiatkowski- Gabinet Okulistyczny, ul. Bławatna 1, 26-600 Radom.