Copyright 2024 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla Zarządu Gminy Pionki

za wsparcie finansowe w wysokości 10.000 PLN zakupu pieca centralnego ogrzewania 

budynku przychodni specjalistycznych SPZZOZ w Pionkach 

składa

 Dyrektor

Bernarda Dudek