Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

BADANIA PROFILAKTYCZNE !   BEZPŁATNE! 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH

ZAPRASZA NA   BADANIA   PROFILAKTYCZNE   FINANSOWANE   PRZEZ
STAROSTWO     POWIATOWE    W    RADOMIU
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU 
DO 31.10.2010 r.
(LICZBA BADAŃ OGRANICZONA)

 

1. Profilaktyka raka gruczołu krokowego dla mężczyzn powyżej 50 roku życia.
 USG gruczołu krokowego  - Pracownia USG ul. Sienkiewicza 29 - codziennie
 Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym pod  telefonami  0- 48/  612 18 66 wew. 123
0-48 /612-90-31 wew.123  lub osobiście.
 Oznaczenie PSA (marker nowotworowy)  - codziennie
 Laboratorium Analityczne ul. Harcerska 1 godz. 7.30 - 9.00
 Punkt Pobrań ul. Sienkiewicza 29   godz. 7.30 - 9.00
 W przypadku nieprawidłowych wyników badań porada lekarska
 w Poradni Urologicznej.

2.  Profilaktyka raka skóry  - Poradnia Dermatologii ul. Sienkiewicza 29    
 zapisy po uzgodnieniu telefonicznym
 tel. 0 48 612 49 12 wew. 114

 Badania dermatoskopowe - w uzgodnionym terminie

3.  Profilaktyka raka piersi dla kobiet powyżej 40 roku życia.
Pracownia RTG ul. Sienkiewicza 29 zapisy po uzgodnieniu telefonicznym lub osobiście
 tel. 0 -48/  612- 90-31 wew. 123 lub 0-48 / 612-18-66 wew.123
W przypadku nieprawidłowych badań porada w Poradni "K"

4.  Profilaktyka raka szyjki macicy dla kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat  - Poradnia "K" ul. Sienkiewicza 29
 Cytologia
 Środa   godz.   9.00 - 10.30

tel. 48612 49 12 wew. 120 dodziennie 8.00-10.15 po uzgodnieniu telefonicznym

5.  Profilaktyka raka płuc  - Poradnia Chorób Płuc ul. Sienkiewicza 29
 Należy zgłosić się po skierowanie na zdjęcie RTG płuc do Poradni Chorób Płuc
 Pracownia RTG ul. Sienkiewicza 29 codziennie.
 Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym tel. 0 -48/ 612 18-66 wew. 123
 0-48/ 612-90-31 wew.123 lub osobiście.

 Zdjęcie RTG przeglądowe klatki piersiowej z opisem
 Porada lekarska w Poradni Chorób Płuc ul. Sienkiewicza 29
 zapisy po uzgodnieniu telefonicznym tel. 0 -48 612 49 12 wew. 159

 Poniedziałek  godz. 8 00 - 9.30
 Piątek   godz. 8 00 - 9.30

6.  Badania profilaktyczne młodzieży ponadgimnazjalnej -
           Poradnie Specjalistyczne ul .Sienkiewicza 29.
 Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym lub osobiście w rejestracji
Poradni Specjalistycznej tel. 0 -48 612 49 12 wew. 114
 
 Poradnia Okulistyczna - badanie wzroku
 Poradnia Laryngologiczna - badanie słuchu - we wtorki (tel. 048-381 86 36 wew. 117)
 

7.  Profilaktyka raka jelita grubego dla pacjentów powyżej 40 roku życia.
 Badanie kału na krew utajoną  - codziennie
 Laboratorium Analityczne ul . Harcerska godz. 7 30 - 9 00
 Punkt pobrań ul. Sienkiewicza 29   godz. 7 30 - 9 00

 W przypadku nieprawidłowego wyniku - Badanie kolonoskopowe w Pracowni
 Endoskopii ul. Sienkiewicza 29 - zapisy po uzgodnieniu telefonicznym
 0- 48/ 612 18-66 wew. 119      
W przypadku stwierdzenia zmian patologicznych ocena histopatologiczna pobranych   wycinków oraz porada w Poradni Gastroenterologicznej  w Pionkach lub
Poradni Onkologicznej ul. Sienkiewicza 29.

8. Profilaktyka raka górnego odcinka przewodu pokarmowego dla pacjentów powyżej 40 roku.

Gastroskopia - Pracownia Endoskopowa - ul. Sienkiewicza 29

zapisy po uzgodnieniu telefonicznym od 16.08.2011  048-612 18 66 wew. 129 codziennie 12-14.

W przypadku stwierdzenia zmian patologicznych ocena histopatologiczna pobranych wycinków oraz porada w Poradni Gastroenterologicznej lub Onkologicznej w Pionkach.