Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

SPZZOZ w Pionkach wynajmie 2-stanowiskowy garaż na samochody osobowe w budynku administracji przy ul. Sienkiewicza 29 w Pionkach.

 

Oferty cenowe należy składać w sekretariacie SPZZOZ w Pionkach, przy ul. Sienkiewicza 29 w godz. 8.00-15.00 do dnia 31 stycznia 2018 r.