Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

W związku ze zmianą operatora zmieniły się numery telefonu do 

Zakładu Rehabilitacji

Poradnia Rehabilitacji 

Poradnia Dermatologiczna

 

prosimy dzwonić pod numer:

048-612-49-12

lub inny dowolny numer znajdujący się na stronie: http://spzzozpionki.pl/index.php/telefony 

 

i wybierać numery wewnętrzne

Zakładu Rehabilitacji wew. 229

Poradnia Rehabilitacji  wew. 262

Poradnia Dermatologiczna wew.251