Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

W związku z awarią telefonów w budynku przy ul. Harcerskiej 1

(048-385-25-31 i 048-385-25-32 i 048-385-25-33)

prosimy dzwonić pod numery 

048-612-49-12       lub        048-612-49-06       lub        048-612-49-57

i wybierać jeden z numerów wewnętrznych:

 

    Oddział Wewnętrzny 
  wew. 331  pokój pielęgniarek 
  wew. 338 ordynator 
  wew. 343 pokój lekarski 
  wew. 341 "R" 
    Laboratorium 
  wew. 332 Laboratorium 
  wew. 336 RTG i USG 
    Oddział Rehabilitacji 
  wew. 333 pokój pielęgniarek 
  wew. 334 pokój lekarski 
  wew. 335 pokój fizjoterapeutów