Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

W wyniku zakończenia procedury naboru na

stanowisko Głównego Księgowego w SPZZOZ w Pionkach

przeprowadzonego na podstawie Ogłoszenia na wyżej wymienione stanowisko

 została wybrana Pani Maria Bielska zamieszkała w Pionkach.