Copyright 2024 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

SPZZOZ w Pionkach :: dział plików RSS

Zawartość Foldery/Pliki
(2/9)

LOGA UE

Informacje związane z Informatyzacją SPZZOZ w Pionkach w ramach realizacji projektu:

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Niniejszy projekt będzie realizowany w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza dla Działania 2.1 „E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza', Typ projektów: „e-zdrowie' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (publikacja 20.04.2016)  na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. w następujących lokalizacjach: przy ulicy Sienkiewicza 29, ul. 15-go Stycznia 1, ul. Harcerskiej 1.

 

(0/6)

Zestawienie dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. 

(0/3)

Termin składania ofert: 06-12-2019r., do godz. 14:00

(0/4)

ZAPYTANIE CENOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

Termin składania ofert: 10-12-2019r., do godz. 12:00

 

dokumentacja projektowa na: http://spzzozpionki.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/postępowania-o-udzielenie-zamówienia-których-ogłoszenie-o-zamówieniu--zamieszczono-w-BZP/2019-ROK/_POSTĘPOWANIA-ZARCHIWIZOWANE_/Rozbudowa-szpitala-w-Pionkach-o-pawilon-zabiegowy-przy-ul.-Niepodległości-1/ 

(2/4)
(95/625)
(50/432)
(3/52)
Remository® 3.56 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript