Copyright 2024 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Telefony w SPZ ZOZ w Pionkach.

DYREKCJA SPZZOZ
048-612-13-81 wew. 101  Sekretariat 
fax. 048-612-13-81   Sekretariat 
048-612-90-31 wew. 104 Sekcja Statystyki Medycznej
048-612-16-27 wew. 146 Sekcja Gospodarczo - Techniczna
048-312-12-60 wew. 107  Główna Księgowa
  wew. 107 Zastępca Księgowej
  wew. 106 Księgowość
  wew. 105 Płace
048-612-18-66 wew. 110  Zamówienia Publiczne
  wew. 102 Kadry 
  wew. 101 Pielęgniarka Naczelna 
PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Sienkiewicza 29
048-612-49-12 wew. 124 Rejestracja 
  wew. 124 Poradnia Chirurgiczna
  wew. 124 Poradnia Ortopedyczna
  wew. 124 Poradnia Chorób Naczyń
  wew. 124 Poradnia Urologiczna
  wew. 123 Pracownia RTG
  wew. 123 Pracownia USG
  wew. 119 Sala Endoskopowa
  wew. 129 Poradnia Gastrologiczna
  wew. 214 

Rejestracja i zapisy do:

 • poradni onkologicznej
 • poradni okulistycznej
 • poradni alergologiczno-diabetologicznej
 • POZ
  wew. 217 Poradnia Laryngologiczna
  wew. 261 Poradnia Neurologiczna
  wew. 220 Poradnia Położniczo - Ginekologiczna 
  wew. 257 Poradnia Gruźlicy i chorób Płuc 
  wew. 259 Poradnia Psychiczna i Uzależnień
  wew. 251 Poradnia Stomatologiczba
  wew. 229 Zakład i Poradnia Rehabilitacji 
  wew. 262 Zakład Rehabilitacji 
  wew. 254  Poradnia Dermatologiczna 
AMBULATORIUM ul. Harcerska
    Oddział Wewnętrzny 
  wew. 331  pokój pielęgniarek 
  wew. 338 ordynator 
  wew. 343 pokój lekarski 
  wew. 341 "R" 
    Laboratorium 
  wew. 332 Laboratorium 
  wew. 336 RTG i USG 
    Oddział Rehabilitacji 
  wew. 333 pokój pielęgniarek 
  wew. 334 pokój lekarski 
  wew. 335 pokój fizjoterapeutów 
SZPITAL ul. Niepodległości 1 (Dawniej: ul. 15 Stycznia 1)

048-612-49-84  
048-612-49-06

  Oddział Położniczo-Ginekologiczny
  wew. 436  Ginekologia
  wew. 433 Ordynator Ginekologia
  wew. 440 Gabinet lekarski
  wew. 434 Pokój pielęgniarek 
  wew. 435 Oddziałowa
048-612-49-37
048-612-49-57
  Oddział Chirurgii Ogólnej
  wew. 427 Ordynator chirurgia
  wew. 429 Chirurgia lekarze
  wew. 432 Izba przyjęć 
  wew. 428 Dyżurka pielęgniarek 
  wew. 444 Kuchnia 
  wew. 430 Blok operacyjny - sala 
  wew. 431 Blok operacyjny 
  wew. 431 Blok operacyjny 
048-612-13-13 wew. 447  Serologia 
  wew. 448 Statystyka Szpitala
048-612-49-50 wew. 452 Apteka 
  wew. 441 Magazyn biuro
  wew. 442 Magazyn 
  wew. 443 Warsztat 
  wew. 445 Portiernia 
Nocna Pomoc Lekarska ul. Sienkiewicza 29

048-612-42-09
500 167 539

wew. 125 Nocna Pomoc Lekarska
Pionki, ul. Sienkiewicza 29
Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Niepodległości 1a (Dawniej: ul. 15-go Stycznia 1a)
ZOL    

048-612 53 19