Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

SPZZOZ w Pionkach :: dział plików RSS

2019 ROK RSS

Zawartość Foldery/Pliki
(1/5)

Termin składania ofert upłynął 16-12-2019r. o godz. 13:45

(1/7)

w ramach realizacji zadania: 'Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego' 

 

Termin składania ofert upłynął 16-12-2019r. o godz. 10:45

Remository® 3.56 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript