Copyright 2024 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 

W związku z  realizacją projektu "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach."  w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi", Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza", Typ projektów: „e-zdrowie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (publikacja 20.04.2016)
na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w następujących lokalizacjach: przy ulicy Sienkiewicza 29, ul. 15-go Stycznia 1, ul. Harcerskiej 1. uruchomione zostały usługi on-line.

 

Uruchomione usługi to:

 1. Portal Pacjenta - instrukcja zakładania konta -> pobierz
 2. prezentacja wyników laboratoryjnych: 
 3. portal pracownika - https://epracownik.spzzozpionki.pl/EPracownik_Pionki/konto/zaloguj?ReturnUrl=%2fEPracownik_Pionki%2f
 4. portal kontrahenta - https://ekontrahent.spzzozpionki.pl/B2B 

 

W serwisach obowiązuje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ