Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

OGŁOSZENIE

Smodzielny Publiczny Zespół Zkładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach informuje, że w dniu 30.11.2010 r. o godzinie 10.30 odbył się konkurs ofert w zakresie badań diagnostycznych.

W wyniku przeprowadzonego konkursu zostaną podpisane umowy z n/w oferentami:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Radom ul. Aleksandrowicza 5
 2. Radomski Szpital Specjalistyczny Radom ul. Tochtermana 1
 3. Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ Kozienice ul. Al. Sikorskiego 10

Zatwierdzam
Dyrektor SPZZOZ
Aleksander Gawlik